TIVI truyện tranh - Webtoon Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the TIVI truyện tranh - Webtoon’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps TIVI truyện tranh - Webtoon.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of TIVI truyện tranh - Webtoon

App Name : TIVI truyện tranh - Webtoon

Logo

TIVI truyện tranh - Webtoon-SocialPeta

OS : iOS

Network : Facebook,Audience Network,Instagram

Developer : THE COMICS VINA COMPANY LIMITED

Publisher : Treesan2,會讓人想要工作的育成遊戲「極度爆怒老媽物語」,Drift Mania Championship

Total creative ads during the time period : 110

Duration : 36

Popularity : 7,495

2. TIVI truyện tranh - Webtoon’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser TIVI truyện tranh - Webtoon in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of TIVI truyện tranh - Webtoon in the recent period. As of 2020-09-07, among the TIVI truyện tranh - Webtoon‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 27.27%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 68.18%, Carousel category’s proportion is 4.55%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-07, TIVI truyện tranh - Webtoon’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 35.86%,

Audience Network’s proportion is 22.12%,

Instagram’s proportion is 22.12%,

Messenger’s proportion is 19.89%,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-07, TIVI truyện tranh - Webtoon‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 29.55%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of TIVI truyện tranh - Webtoon

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of TIVI truyện tranh - Webtoon. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of TIVI truyện tranh - Webtoon

Ad Details :

Headline :

Text :Đợt này dịch nên ở nhà nằm ôm điện thoại đọc truyện nên có kiếm được 1 app truyện khá ngon là Tivi Webtoon :3 Thảo đang cực mê bộ Solo Leveling (Chỉ mình tôi thăng cấp) trên này, có anh em cũng đang theo bộ này giống tôi không? Ai chưa đọc thì đọc đi nhé, không hay không tính tiền :)) Theo tôi biết thì truyện trên này đều là truyện bản quyền hết, đủ các thể loại luôn, ngoài mấy cái truyện đánh đấm của con trai ra thì muốn ngôn tình có ngôn tình, muốn đam mẽo có đam mẽo luôn =))))) Còn có nhiều bộ hot được miễn phí đọc truyện sau 10h tối mỗi ngày đó nha Anh chị em down app về dùng thử và cho cảm nhận bên dưới nha :* Link tải app: Andoid: https://play.google.com/store/apps/details… iOS: https://apps.apple.com/app/id1521822112 #tiviwebtoon #truyenbanquyen

Top 2 Ad Creative of TIVI truyện tranh - Webtoon

Ad Details :

Headline :Đọc truyện tranh miễn phí cùng Ngân Sát Thủ

Text :

Top 3 Ad Creative of TIVI truyện tranh - Webtoon

Ad Details :

Headline :Đọc truyện tranh miễn phí cùng Ngân Sát Thủ

Text :

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 1 18 18
Popularity 410 98 98
Dimensions 540 x 720 318 x 400 318 x 400
Creative Type Image Video Video
Network Facebook Messenger Audience Network
Related Ads 1 1 1
Countries Vietnam Vietnam Vietnam
Language Vietnamese Vietnamese Vietnamese

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for TIVI truyện tranh - Webtoon in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free TIVI truyện tranh - Webtoon’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to TIVI truyện tranh - Webtoon, you can click the app name below to view related reports.