Truyện Hoa Sen Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the Truyện Hoa Sen's ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps Truyện Hoa Sen.

Now, I'll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of Truyện Hoa Sen

App Name : Truyện Hoa Sen

Logo

Truyện Hoa Sen-SocialPeta

OS : Android

Network : Facebook,Instagram,Messenger

Developer : Truyen HoaSen

Publisher : Instagram,Facebook

Total creative ads during the time period : 3,919

Duration : 240

Popularity : 410,115

Check ASO Keywords of Truyện Hoa Sen

2. Truyện Hoa Sen’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors' ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser Truyện Hoa Sen in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of Truyện Hoa Sen in the recent period. As of 2021-03-14, among the Truyện Hoa Sen‘s ad creative, the Html category's proportion is 0.0%, Video category's proportion is 14.29%, Playable Ads category's proportion is 0.0%, Image category's proportion is 85.71%, Carousel category's proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor's advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2021-03-14, Truyện Hoa Sen's the proportion of networks impressions are placed like this:

Audience Network's proportion is 25.09%,

Instagram's proportion is 25.09%,

Messenger's proportion is 25.09%,

Facebook's proportion is 24.73%,

's proportion is .

In the date of 2021-03-14, Truyện Hoa Sen‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 25.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of Truyện Hoa Sen

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of Truyện Hoa Sen. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of Truyện Hoa Sen

Ad Details :

Headline :Website đọc truyện tốt nhất Việt Nam.🔥🔥🔥

Text :Sắc mặt chị ấy ửng đỏ khẽ cắn môi dưới, từ từ cởi từng cúc áo ra, động tác chị ấy như đang điêu khắc một tác phẩm tinh tế. Từ từ, chờ đến khi cúc áo thứ tư được cởi ra thì chị ấy dừng lại. Khoảng thời gian này vô cùng ngắn ngủi, cảm giác lại rất lâu.

Hô hấp tôi nặng thêm vài phần, vì đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy hai bầu ngực tuyết trắng của người phụ nữ.

“Muốn sờ sờ không?”

Thêm một câu nói đánh vào lòng tôi, tia kiên trì cuối cùng sụp đổ.

👉👉Phóng Túng 🔥🔥 Đọc miễn phí👀

Top 2 Ad Creative of Truyện Hoa Sen

Ad Details :

Headline :Website đọc truyện tốt nhất Việt Nam.🔥🔥🔥

Text :Sắc mặt chị ấy ửng đỏ khẽ cắn môi dưới, từ từ cởi từng cúc áo ra, động tác chị ấy như đang điêu khắc một tác phẩm tinh tế. Từ từ, chờ đến khi cúc áo thứ tư được cởi ra thì chị ấy dừng lại. Khoảng thời gian này vô cùng ngắn ngủi, cảm giác lại rất lâu.

Hô hấp tôi nặng thêm vài phần, vì đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy hai bầu ngực tuyết trắng của người phụ nữ.

“Muốn sờ sờ không?”

Thêm một câu nói đánh vào lòng tôi, tia kiên trì cuối cùng sụp đổ.

👉👉Phóng Túng 🔥🔥 Đọc miễn phí👀

Top 3 Ad Creative of Truyện Hoa Sen

Ad Details :

Headline :Website đọc truyện tốt nhất Việt Nam.🔥🔥🔥

Text :Sắc mặt chị ấy ửng đỏ khẽ cắn môi dưới, từ từ cởi từng cúc áo ra, động tác chị ấy như đang điêu khắc một tác phẩm tinh tế. Từ từ, chờ đến khi cúc áo thứ tư được cởi ra thì chị ấy dừng lại. Khoảng thời gian này vô cùng ngắn ngủi, cảm giác lại rất lâu.

Hô hấp tôi nặng thêm vài phần, vì đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy hai bầu ngực tuyết trắng của người phụ nữ.

“Muốn sờ sờ không?”

Thêm một câu nói đánh vào lòng tôi, tia kiên trì cuối cùng sụp đổ.

👉👉Phóng Túng 🔥🔥 Đọc miễn phí👀

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 165 165 165
Popularity 982 982 982
Dimensions 600 x 600 600 x 600 600 x 600
Creative Type Image Image Image
Network Messenger Audience Network Instagram
Related Ads 1 1 1
Countries Vietnam Vietnam Vietnam
Language Vietnamese Vietnamese Vietnamese

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for Truyện Hoa Sen in recent advertising is Messenger, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free Truyện Hoa Sen's competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools like SocialPeta, Guangdada(Chinese version of SocialPeta), we can improve our ROI, and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to Truyện Hoa Sen, you can click the app name below to view related reports, or you can find more info in ASOTools.