Uton driver Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the Uton driver’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps Uton driver.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of Uton driver

App Name : Uton driver

Logo

Uton driver-SocialPeta

OS : iOS

Network : Facebook

Developer : Trung Thanh Nguyen

Publisher :

Total creative ads during the time period : 1

Duration : 17

Popularity : 133

2. Uton driver’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser Uton driver in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of Uton driver in the recent period. As of 2020-08-31, among the Uton driver‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 100.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 0.0%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-08-31, Uton driver’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 100.0%,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-08-31, Uton driver‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 100.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of Uton driver

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of Uton driver. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of Uton driver

Ad Details :

Headline :

Text :Bạn đã trải nghiệm...? Uton.vn Ra đời chỉ sử dụng cho dòng xe BÁN TẢI VÀ KIA SEDONA từ 2015 trở lên... ⁃ Không tăng giá giờ cao điểm ⁃ Không tăng giá ngày lễ ⁃ Không tăng giá trời mưa ⁃ Đi càng xa...càng rẻ!!! ⁃ Thanh toán dễ dàng với tiền mặt, thẻ ⁃ Ở đâu có mạng di động là có Utonvn #KIA_SEDONA - Giá 18,000₫ cho 1km chỉ bằng taxi truyền thống nhưng chúng ta phục vụ khách VIP cho Hồ Chí Mình và Hà Nội - Giá 16,000₫ cho 1km cho các tỉnh còn lại #CAR_PICK_UP ( xe bán tải) ⁃ Giá 15,000₫ cho 1km chỉ bằng taxi 4chổ truyền thống. Phục vụ được 4 hành khác và 650kg hàng hoá ( kích thước D1,3m x R1,1m x C1m ) cho Tp HCM và Hà Nội ⁃ Giá 13,000₫ cho 1km cho các tỉnh còn lại #Dành_cho_đối_tác - Phí app chỉ thu 13% trên doanh thu của anh em. Ko quá mắc như các hãng khác!! - Hiện tại đã có trên Google Play và App Store tìm Utonvn Download về và Đăng ký đầy đủ theo hướng dẫn. Sẽ có IT duyệt App online. Bạn ko cần tốn nhiều thời gian và giấy tờ!!! https://apps.apple.com/us/app/uton-driver/id1498166304?l=vi&ls=1 https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.uton.utonvndriver - Trân trọng sự hợp tác giữa Uton.vn và ĐỐI TÁC

Top 2 Ad Creative of Uton driver

Ad Details :

Headline :

Text :

Top 3 Ad Creative of Uton driver

Ad Details :

Headline :

Text :

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 16 0 0
Popularity 133
Dimensions 400 x 230
Creative Type Video
Network Facebook
Related Ads 1 0 0
Countries Vietnam
Language Vietnamese

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for Uton driver in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Video.

In conclusion: The above is a free Uton driver’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to Uton driver, you can click the app name below to view related reports.