Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile - VNG Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile - VNG's ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile - VNG.

Now, I'll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile - VNG

App Name : Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile - VNG

Logo

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile - VNG-SocialPeta

OS : Android

Network : Facebook,Audience Network,Instagram

Developer : VNG Game Publishing

Publisher : Instagram,Treehouse Table,USA Weather forecast,Vegan Recipes - Free Vegan Food Cookbook,TalkU Free Calls +Free Texting +International Call,Talkray - Free Calls Texts

Total creative ads during the time period : 1,253

Duration : 1,592

Popularity : 427,321

2. Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile - VNG’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors' ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile - VNG in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile - VNG in the recent period. As of 2021-03-13, among the Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile - VNG‘s ad creative, the Html category's proportion is 0.0%, Video category's proportion is 94.03%, Playable Ads category's proportion is 0.0%, Image category's proportion is 5.97%, Carousel category's proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor's advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2021-03-13, Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile - VNG's the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook's proportion is 34.3%,

Audience Network's proportion is 21.92%,

Instagram's proportion is 21.89%,

Messenger's proportion is 21.89%,

's proportion is .

In the date of 2021-03-13, Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile - VNG‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 25.37%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile - VNG

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile - VNG. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile - VNG

Ad Details :

Headline :Nhập Vai Ngay 👉

Text :⚔️ [ Môn Phái Mới ] - MÔN PHÁI DƯƠNG MÔN ⚔️
Cung Thương Tương Hỗ - Bách Chiến Xa Trường
💪 Với bộ đôi vũ khí Cung và Thương, hứa hẹn sẽ là một trong những đại môn phái được yêu thích nhất tại Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile.
🎁 Ngoài ra, quý đại hiệp sẽ có cơ hội tận hưởng nhiều đặc quyền đến từ phiên bản mới, với rất nhiều tính năng và sự kiện siêu hấp dẫn đang chờ quý huynh tỷ!

💪 Chiến ngay!

Top 2 Ad Creative of Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile - VNG

Ad Details :

Headline :Nhập Vai Ngay 👉

Text :

Top 3 Ad Creative of Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile - VNG

Ad Details :

Headline :Tham Chiến Ngay Tại Đây 👉

Text :⚔️ [ CHÍNH THỨC RA MẮT ] - Phiên Bản Mới " DƯƠNG DANH TỨ HẢI " ⚔️
📣Với rất nhiều hoạt động cực hấp dẫn như sau:
💪 PvP Bang Hội Đạt Ma Động: Liên Server, khiêu chiến Đạt Ma cùng xưng danh thần thoại.
⚔️ PvE Tổ Đội Thiên Cơ Mê Trận: Liên Server, tung hoành bí cảnh đột phá thiên cơ.
🌲 Hệ thống nghề nghiệp: Săn bắt hái lượm, gia tăng sức mạnh, trang trải lộ phí hỗ trợ con đường phiêu bạt. 🤩

Tham Chiến Ngay!

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 307 307 228
Popularity 999 999 999
Dimensions 400 x 224 400 x 224 400 x 224
Creative Type Video Video Video
Network Instagram Audience Network Messenger
Related Ads 1 1 1
Countries Vietnam Vietnam Vietnam
Language Vietnamese Vietnamese Vietnamese

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile - VNG in recent advertising is Instagram, and the main creative type is Video.

In conclusion: The above is a free Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile - VNG's competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile - VNG, you can click the app name below to view related reports.