BIZ MB Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the BIZ MB’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps BIZ MB.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of BIZ MB

App Name : BIZ MB

Logo

BIZ MB-SocialPeta

OS : Android

Network : Facebook

Developer : MB Bank

Publisher :

Total creative ads during the time period : 8

Duration : 83

Popularity : 965

2. BIZ MB’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser BIZ MB in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of BIZ MB in the recent period. As of 2020-09-07, among the BIZ MB‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 0.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 100.0%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-07, BIZ MB’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 100.0%,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-07, BIZ MB‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 100.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of BIZ MB

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of BIZ MB. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of BIZ MB

Ad Details :

Headline :Lãi suất vay chỉ 6,6%. Đăng ký online. Giải ngân nhanh chóng

Text :💖 Hơn lúc nào, giờ đây doanh nghiệp nhỏ cần có hoài bão lớn, quan trọng hơn là có được nguồn vốn ưu đãi kịp thời. 💖 “Vay 1 vốn, được 4 lời” - Chương trình vay ưu đãi MB thiết kế riêng theo đặc thù của doanh nghiệp doanh thu dưới 100 tỷ, đáp ứng các nhu cầu linh hoạt cho các loại hình doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ … ✔️ Doanh nghiệp của bạn sẽ được vay vốn với lãi suất chỉ từ 6.6% nếu đăng ký sớm trong 666 doanh nghiệp đầu tiên & nhận vốn vay chỉ sau 05 ngày kể từ khi đăng ký. ✔️ Hồ sơ & thủ tục tối giản, hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ trọn gói thiết kế dành riêng cho mô hình quản lý tài chính của doanh nghiệp doanh thu dưới 100 tỷ. 👉 Bạn muốn tìm hiểu thêm? Vui lòng truy cập chương trình SME Care by MB: https://bit.ly/vaysme01

Top 2 Ad Creative of BIZ MB

Ad Details :

Headline :Lãi suất vay chỉ 6,6%. Đăng ký online. Giải ngân nhanh chóng

Text : Hơn lúc nào, giờ đây doanh nghiệp nhỏ cần có hoài bão lớn, quan trọng hơn là có được nguồn vốn ưu đãi kịp thời. “Vay 1 vốn, được 4 lời” - Chương trình vay ưu đãi MB thiết kế riêng theo đặc thù của doanh nghiệp doanh thu dưới 100 tỷ, đáp ứng các nhu cầu linh hoạt cho các loại hình doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ … ✔️ Doanh nghiệp của bạn sẽ được vay vốn với lãi suất chỉ từ 6.6% nếu đăng ký sớm trong 666 doanh nghiệp đầu tiên & nhận vốn vay chỉ sau 05 ngày kể từ khi đăng ký. ✔️ Hồ sơ & thủ tục tối giản, hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ trọn gói thiết kế dành riêng cho mô hình quản lý tài chính của doanh nghiệp doanh thu dưới 100 tỷ. Bạn muốn tìm hiểu thêm? Vui lòng truy cập chương trình SME Care by MB: https://bit.ly/vaysme01

Top 3 Ad Creative of BIZ MB

Ad Details :

Headline :Dành cho doanh nghiệp có doanh thu trên 2 tỉ/năm

Text :⚠️Bạn e ngại vay vốn ngân hàng do doanh nghiệp của mình mới thành lập? ⚠️Quy mô hoạt động còn nhỏ? ⚠️Hệ thống kế toán, quản lý tài chính chưa chuẩn chỉ? 🎁Gói sản phẩm dành cho doanh nghiệp doanh thu trung bình 3 năm gần nhất trên 2 tỉ là giải pháp đặc thù và linh hoạt được MB may đo riêng, đã và đang hỗ trợ hàng nghìn doanh nghiệp nhỏ như doanh nghiệp của bạn, 💢Hãy vững vàng nắm bắt những cơ hội kinh doanh với lãi suất vay ưu đãi chưa từng có chỉ 6,6%/năm. 👉 Bạn muốn tìm hiểu thêm? Vui lòng truy cập chương trình SME Care by MB: https://bit.ly/vaysme09

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 68 31 39
Popularity 312 176 138
Dimensions 720 x 720 720 x 720 426 x 426
Creative Type Image Image Video
Network Facebook Facebook Facebook
Related Ads 3 2 3
Countries Vietnam Vietnam Vietnam
Language Vietnamese Vietnamese Vietnamese

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for BIZ MB in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free BIZ MB’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to BIZ MB, you can click the app name below to view related reports.