September 15, 2022

2022 The Israeli Mobile Game Market Report

To take deep dive into the Israeli mobile game industry, SocialPeta publicly launched 2022 The Israeli Mobile Game Market Report in partnership with GameIS.
August 01, 2022

[Download] SocialPeta đã phát hành báo cáo về ngành công nghiệp ứng dụng di động trong nửa đầu năm 2022

Thực trạng ngành công nghiệp ứng dụng di động (không tính game) và phân tích thị trường tiếp thị 6 tháng đầu năm 2022
July 29, 2022

[İndir] SocialPeta, mobil oyun ve uygulama sektörü teknik incelemesini 2022'nin ilk yarısında yayınlamıştır

SocialPeta published the mobile game & app industry white paper in H1 2022, providing valuable insights for your product to enter global markets.
July 26, 2022

[Download] SocialPeta released the mobile game & app industry white paper in H1 2022

In response to the ever-changing mobile marketing and advertising market, SocialPeta released the mobile game & app market white paper for the first half of 2022.
July 26, 2022

[Download] SocialPeta released the mobile app industry white paper in H1 2022

After the H1 2022 mobile game report, SocialPeta continued to release a report on mobile applications (non-gaming).
July 19, 2022

[Unduh] White Paper Game Mobile SocialPeta Semester Pertama 2022

Analisis strategi pemasaran dan kondisi pasar game mobile pada semester pertama tahun 2022
July 19, 2022

[Tải về] Báo cáo của SocialPeta về game di động nửa đầu năm 2022

Thực trạng ngành công nghiệp game và phân tích thị trường tiếp thị 6 tháng đầu năm 2022
July 19, 2022

[ดาวน์โหลด] ไวท์เพเปอร์ของเกมมือถือทั่วโลกในครึ่งแรกของปี 2022 โดย SocialPeta

บทวิเคราะห์ด้านการตลาดและสภาพการณ์ของอุตสาหกรรมเกมมือถือในครึ่งแรกของปี 2022
July 18, 2022

SocialPeta H1 2022 Global Mobile Game White Paper

SocialPeta published the "H1 2022 Mobile Game Marketing White Paper", providing valuable insights for your product to enter global markets.
July 18, 2022

[Скачать] Аналитический доклад по мировым мобильным играм за первое полугодие 2022 года от SocialPeta

В качестве ответа на этот вопрос SocialPeta опубликовала "Аналитический доклад по мировым мобильным играм за первое полугодие 2022 года"