MinKb Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the MinKb's ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps MinKb.

Now, I'll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of MinKb

App Name : MinKb

Logo

MinKb-SocialPeta

OS : Android

Network : Facebook,Instagram

Developer : Gota Media AB

Publisher : Instagram,Facebook

Total creative ads during the time period : 16

Duration : 423

Popularity : 3,755

Check ASO Keywords of MinKb

2. MinKb’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors' ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser MinKb in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of MinKb in the recent period. As of 2020-10-27, among the MinKb‘s ad creative, the Html category's proportion is 0.0%, Video category's proportion is 0.0%, Playable Ads category's proportion is 0.0%, Image category's proportion is 100.0%, Carousel category's proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor's advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-10-27, MinKb's the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook's proportion is 100.0%,

's proportion is ,

's proportion is ,

's proportion is ,

's proportion is .

In the date of 2020-10-27, MinKb‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 100.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of MinKb

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of MinKb. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of MinKb

Ad Details :

Headline :Ska vi rätta fler prov? Springa fortare i korridorerna? - Kristianstadsbladet

Text :Ska ekorrhjulet snurra fortare? Lärarnas Riksförbund Kristianstad och Sveriges Skolledarförbund har en gemensam debattartikel i Kristianstadsbladet apropå kommunalråd Pierre Månssons (L) uttalande om "effektiviseringar". Håller du med? Dela gärna. 😀👍 #LärarnasRiksförbund #LärarnasRiksförbundKristianstad #ViärLR

http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/ska-vi-ratta-fler-prov-springa-fortare-i-korridorerna/

Top 2 Ad Creative of MinKb

Ad Details :

Headline :Sätter all tilltro till staten i ekonomiskt krisläge - Kristianstadsbladet

Text :Hässleholms kommun är i ett väldigt svårt läge ekonomiskt, detta på grund av den stora invandringen som pågått under en längre tid. Detta har vi i SD försökt förklara både på kommunal nivå och statlig, att vi en dag skulle hamna i denna situation. Vi har kallats för allt ifrån rasister till idioter, men nu har verkligheterna kommit ikapp även de övriga partierna som nu sakta vaknar upp och börjar dra huvudet ur sanden. Nu är bara frågan om de har förmågan att göra något åt situationen, stoppa mottagandet av nyanlända och äntligen ge oss Sverigedemokrater upprättelse..

Top 3 Ad Creative of MinKb

Ad Details :

Headline :Tjugotal aktivister har tagit sig in på grisgård - Kristianstadsbladet

Text :20 kriminella tar sin in hos jordbrukare. Hur länge skall dessa djurrättsbrottslingar få lov att vara i frihet innan staten agerar?

När skall näringsrikare få lov att känna att de har

http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/tjugotal-aktivister-har-tagit-sig-in-pa-grisgard/

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 366 400 320
Popularity 999 999 999
Dimensions 768 x 384 768 x 384 768 x 384
Creative Type Image Image Image
Network Facebook Facebook Facebook
Related Ads 1 1 1
Countries Sweden Sweden Sweden
Language NA NA NA

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for MinKb in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free MinKb's competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools like SocialPeta, Guangdada(Chinese version of SocialPeta), we can improve our ROI, and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to MinKb, you can click the app name below to view related reports, or you can find more info in ASOTools.