Unread Today Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the Unread Today's ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps Unread Today.

Now, I'll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of Unread Today

App Name : Unread Today

Logo

Unread Today-SocialPeta

OS : Android

Network : Facebook,Instagram,Messenger

Developer : Unread Media

Publisher : Instagram,Facebook

Total creative ads during the time period : 106

Duration : 682

Popularity : 5,811

Check ASO Keywords of Unread Today

2. Unread Today’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors' ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser Unread Today in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of Unread Today in the recent period. As of 2021-05-28, among the Unread Today‘s ad creative, the Html category's proportion is 0.0%, Video category's proportion is 0.0%, Playable Ads category's proportion is 0.0%, Image category's proportion is 100.0%, Carousel category's proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor's advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2021-05-28, Unread Today's the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook's proportion is 100.0%,

's proportion is ,

's proportion is ,

's proportion is ,

's proportion is .

In the date of 2021-05-28, Unread Today‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 100.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of Unread Today

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of Unread Today. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of Unread Today

Ad Details :

Headline :Techworm - Хэвлэгч машиныг нэг шат ахиулсан LED технологийн 4 давуу тал | Unread Today

Text :🖨️. Techworm: Хэвлэгч машиныг нэг шат ахиулсан LED технологийн 4 давуу тал

Ажил хэрэгч хүмүүсийн хувьд өдөр тутмын чухал хэрэгцээ нь хэвлэгч машин байдаг. Хэвлэгч машин өндөр хурдтай, бүтээмжтэй байхын сацуу өөртөө олон функцыг багтаасан байх тусмаа ажлын гарцыг нэмэгдүүлж, оффисын ажилтнуудын сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх ач холбогдолтой. Иймд энэ удаа сүүлийн үед өдөр тутмын хэвлэгч машины салбарт трэнд болж, хэрэглээнд өргөнөөр нэвтэрч буй LED технологийн онцлогийг танилцуулахаар бэлтгэлээ. Байгууллагынхаа бүтээмжийг нэмэгдүүлж, илүү сэтгэл ханамжтай ажиллахыг хүсэж буй бол доорх мэдээлэлд анхаарлаа хандуулаарай.

Top 2 Ad Creative of Unread Today

Ad Details :

Headline :Techworm - Хэвлэгч машиныг нэг шат ахиулсан LED технологийн 4 давуу тал | Unread Today

Text :🖨️. Techworm: Хэвлэгч машиныг нэг шат ахиулсан LED технологийн 4 давуу тал

Ажил хэрэгч хүмүүсийн хувьд өдөр тутмын чухал хэрэгцээ нь хэвлэгч машин байдаг. Хэвлэгч машин өндөр хурдтай, бүтээмжтэй байхын сацуу өөртөө олон функцыг багтаасан байх тусмаа ажлын гарцыг нэмэгдүүлж, оффисын ажилтнуудын сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх ач холбогдолтой. Иймд энэ удаа сүүлийн үед өдөр тутмын хэвлэгч машины салбарт трэнд болж, хэрэглээнд өргөнөөр нэвтэрч буй LED технологийн онцлогийг танилцуулахаар бэлтгэлээ. Байгууллагынхаа бүтээмжийг нэмэгдүүлж, илүү сэтгэл ханамжтай ажиллахыг хүсэж буй бол доорх мэдээлэлд анхаарлаа хандуулаарай.

Top 3 Ad Creative of Unread Today

Ad Details :

Headline :Мэдүүштэй - Мөнгөн гуйвуулгын талаар таны мэдвэл зохих бүх зүйлс | Unread Today

Text :🌎 Дэлхийн өнцөг булан бүрээс гадаад иргэдийн эх нутаг руугаа илгээж буй мөнгөн дүнгийн хэмжээ нь ч, төлж буй шимтгэл нь ч жил ирэх тусам өндөрсөж буй.
👌 Цар тахлаас улбаалан дэлхий даяар технологийн хэрэглээ санаанд оромгүй өргөжиж, бүхий л салбарт дижитал шилжилт зайлшгүй үзэгдэл болон хувирч буй. "The Economist" сэтгүүлийн асуулгад оролцсон мэргэжилтнүүдийн үзсэнээр, КОВИД-19-ийн нөлөөгөөр банкны салбарт бэлэн бус гүйлгээ органик өсөлтөөр 2-5 жилийн дараа хүрэх байсан түвшиндээ хүрчээ.

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 9 9 8
Popularity 69 68 66
Dimensions 600 x 297 600 x 297 600 x 361
Creative Type Image Image Image
Network Messenger Instagram Facebook
Related Ads 1 1 1
Countries Russia Russia Russia
Language Russian Russian Russian

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for Unread Today in recent advertising is Messenger, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free Unread Today's competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools like SocialPeta, Guangdada(Chinese version of SocialPeta), we can improve our ROI, and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to Unread Today, you can click the app name below to view related reports, or you can find more info in ASOTools.