GenVita Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the GenVita's ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps GenVita.

Now, I'll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of GenVita

App Name : GenVita

Logo

GenVita-SocialPeta

OS : iOS

Network : Facebook,Audience Network,Instagram

Developer : Generali Vietnam Life Insurance Limited Liability Company

Publisher : Instagram,Facebook,Blue Light Filter - Night Mode, Night Shift,Alarm Clock Xtreme: Alarm, Reminders, Timer (Free),YouCam Nails - Manicure Salon for Custom Nail Art,7 Minute Workout

Total creative ads during the time period : 357

Duration : 924

Popularity : 23,106

Check ASO Keywords of GenVita

2. GenVita’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors' ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser GenVita in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of GenVita in the recent period. As of 2021-05-25, among the GenVita‘s ad creative, the Html category's proportion is 0.0%, Video category's proportion is 0.0%, Playable Ads category's proportion is 0.0%, Image category's proportion is 50.0%, Carousel category's proportion is 50.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor's advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2021-05-25, GenVita's the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook's proportion is 25.0%,

Audience Network's proportion is 25.0%,

Instagram's proportion is 25.0%,

Messenger's proportion is 25.0%,

's proportion is .

In the date of 2021-05-25, GenVita‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 25.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of GenVita

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of GenVita. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of GenVita

Ad Details :

Headline :Bảo Hiểm Sức khỏe Mới

Text :MUA ONLINE 3 PHÚT, CẢ NĂM KHÔNG LO VIỆN PHÍ Với VITA - Sống Như Ý - sản phẩm bảo hiểm sức khỏe có 1 không 2 tại Generali Vietnam, chỉ cần vài bước mua online nhanh chóng, bạn đã bảo vệ được bản thân & gia đình với quyền lợi khám nội trú ở những bệnh viện quốc tế, tư nhân chất lượng cao mà không cần phải lo ngại chi phí đắt đỏ. - Không Giới Hạn Số Ngày Nằm Viện - Quyền Lợi Chi Trả Lên Tới 400 Triệu Đồng - Hệ thống bảo lãnh viện phí toàn quốc - Thủ tục giải quyết quyền lợi nhanh chóng Mua Ngay!

Top 2 Ad Creative of GenVita

Ad Details :

Headline :Bảo Hiểm Sức khỏe Mới

Text :Có Hỗ Trợ Điều Trị Ung Thư

Top 3 Ad Creative of GenVita

Ad Details :

Headline :Bảo Hiểm Sức Khỏe

Text : ️ BHSK VITA - SỐNG NHƯ Ý CÓ GÌ ĐẶC BIỆT? Xem liền kẻo lỡ - Hệ thống bệnh viện bảo lãnh cao cấp: Mekong, Vạn Hạnh, Columbia Asia, Pháp Việt, Hạnh Phúc, Vinmec,.... - Chi trả chi phí lọc máu thận và điều trị ung thư trong ngày - Chi trả chi phí phẫu thuật, chi phí điều trị nội trú, chi phí giường,... - Nội trú tính từ 12 tiếng trở lên - Phù hợp cho nhiều lứa tuổi từ 15 ngày tuổi đến 59 tuổi - Thẩm định sức khỏe đơn giản chỉ với 3 câu hỏi online - Ngồi nhà mua online chỉ 3 phút siêu dễ - Chi trả quyền lợi bảo hiểm nhanh hàng đầu thị trường Xem Ngay!

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 232 204 105
Popularity 779 537 258
Dimensions 1000 x 1000 1000 x 1000 600 x 600
Creative Type Image Image Image
Network Facebook Facebook Facebook
Related Ads 3 5 6
Countries Vietnam Vietnam Vietnam
Language Vietnamese Vietnamese Vietnamese

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for GenVita in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free GenVita's competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools like SocialPeta, Guangdada(Chinese version of SocialPeta), we can improve our ROI, and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to GenVita, you can click the app name below to view related reports, or you can find more info in ASOTools.