Kalpha - Meetup to Learn & Share Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the Kalpha - Meetup to Learn & Share's ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps Kalpha - Meetup to Learn & Share.

Now, I'll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of Kalpha - Meetup to Learn & Share

App Name : Kalpha - Meetup to Learn & Share

Logo

Kalpha - Meetup to Learn & Share-SocialPeta

OS : Android

Network : Audience Network,Messenger,Facebook

Developer : Kalpha Private Limited

Publisher : Facebook,Instagram,Photo Editor & Pic Collage - Sweet Selfie Camera,True Mobile Caller ID Locator & Call Blocker,UC Mini-Download Video Status & Movies,Tandem Language Exchange: Speak & learn languages

Total creative ads during the time period : 96

Duration : 832

Popularity : 7,471

Check ASO Keywords of Kalpha - Meetup to Learn & Share

2. Kalpha - Meetup to Learn & Share’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors' ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser Kalpha - Meetup to Learn & Share in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of Kalpha - Meetup to Learn & Share in the recent period. As of 2021-05-27, among the Kalpha - Meetup to Learn & Share‘s ad creative, the Html category's proportion is 0.0%, Video category's proportion is 18.18%, Playable Ads category's proportion is 0.0%, Image category's proportion is 81.82%, Carousel category's proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor's advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2021-05-27, Kalpha - Meetup to Learn & Share's the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook's proportion is 36.36%,

Audience Network's proportion is 36.36%,

Messenger's proportion is 27.27%,

's proportion is ,

's proportion is .

In the date of 2021-05-27, Kalpha - Meetup to Learn & Share‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 36.36%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of Kalpha - Meetup to Learn & Share

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of Kalpha - Meetup to Learn & Share. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of Kalpha - Meetup to Learn & Share

Ad Details :

Headline :Kalpha - Gặp gỡ. Học hỏi. Chia sẻ

Text :

Top 2 Ad Creative of Kalpha - Meetup to Learn & Share

Ad Details :

Headline :Kalpha - Gặp gỡ để học hỏi và chia sẻ

Text :Có những việc chính tay mình làm thì đơn giản, nhưng trong mắt người khác, bạn là một nghệ nhân.

Đằng sau mỗi lần viết bullet journal, làm đồ trang trí bằng giấy hay gỗ, vẽ tranh,... là đam mê và những câu chuyện thú vị. Khi hướng dẫn những việc này, bạn không đơn thuần nói về kỹ năng, mà chính hành trình và trải nghiệm của bản thân sẽ mang lại cảm hứng cho người khác. Vì những việc đơn giản bạn làm chính là tác phẩm nghệ thuật với họ!

Là một nền tảng kết nối người chia sẻ và người học gặp gỡ 1-1, Kalpha tạo điều kiện để mọi người có thể chia sẻ bất kỳ kỹ năng, kinh nghiệm nào của bản thân, không cần bằng cấp, chứng chỉ. Hãy mang sở thích, niềm tự hào, kinh nghiệm của bản thân lên Kalpha, kết nối và chia sẻ với nhiều người khác!

💝 Để tri ân mỗi người chia sẻ đến với Kalpha, sau khi download app Kalpha:
💝 Vào “Chia sẻ” (thanh cuối app) và tạo buổi chia sẻ, hãy vào “Tôi”, vào “Mã giới thiệu” và nhập “CMS01”, Kalpha sẽ gửi đến bạn một phần quà bí mật vào ngày đầu tiên của tháng 10 nhé

👉 Tải ứng dụng Kalpha tại Apple App Store hoặc Google Play Store tại: https://bit.ly/kalphacraftsmanship
👉 Instagram: https://www.instagram.com/kalphavn/

Top 3 Ad Creative of Kalpha - Meetup to Learn & Share

Ad Details :

Headline :Kalpha - Gặp gỡ. Học hỏi. Chia sẻ

Text :Muốn tạo ảnh hưởng lớn thì cần nhiều người ủng hộ hơn
Đấu tranh cho quyền lợi cộng đồng, cổ vũ giáo dục, bảo vệ môi trường,... là những việc tốt, nhưng để biến từ việc tốt thành xã hội tốt, bạn phải có nhiều người ủng hộ con đường này hơn.

Là một nền tảng kết nối 1-1, Kalpha tạo điều kiện để mọi người chia sẻ bất kỳ kỹ năng, kinh nghiệm nào, không cần bằng cấp, chứng chỉ và gặp gỡ nhiều người để lan tỏa sự ủng hộ của mình với những dự án phtas triển xã hội. Hãy chia sẻ kỹ năng, câu chuyện, trải nghiệm của mình đến nhiều người bằng Kalpha, để những nỗ lực của bản thân trở thành nỗ lực của cộng đồng.

💝 Để tri ân mỗi người chia sẻ đến với Kalpha, sau khi download app Kalpha:
💝 Vào “Chia sẻ” (thanh cuối app) và tạo buổi chia sẻ, hãy vào “Tôi”, vào “Mã giới thiệu” và nhập “SP03”, Kalpha sẽ gửi đến bạn một phần quà bí mật vào ngày đầu tiên của tháng 10 nhé

👉 Tải ứng dụng Kalpha tại Apple App Store hoặc Google Play Store tại: http://bit.ly/kalphacraftsmanship
👉 Instagram: https://www.instagram.com/kalphavn/

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 249 184 178
Popularity 661 596 559
Dimensions 400 x 224 400 x 224 400 x 224
Creative Type Video Video Video
Network Facebook Facebook Facebook
Related Ads 5 3 3
Countries Vietnam Vietnam Vietnam
Language Vietnamese Vietnamese Vietnamese

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for Kalpha - Meetup to Learn & Share in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Video.

In conclusion: The above is a free Kalpha - Meetup to Learn & Share's competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools like SocialPeta, Guangdada(Chinese version of SocialPeta), we can improve our ROI, and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to Kalpha - Meetup to Learn & Share, you can click the app name below to view related reports, or you can find more info in ASOTools.