NovelToon - Read and Tell Stories Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the NovelToon - Read and Tell Stories's ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps NovelToon - Read and Tell Stories.

Now, I'll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of NovelToon - Read and Tell Stories

App Name : NovelToon - Read and Tell Stories

Logo

NovelToon - Read and Tell Stories-SocialPeta

OS : Android

Network : Facebook,Instagram,Messenger

Developer : MangaToon HK Limited - BR

Publisher : Instagram,Facebook,Egal File Manager,APUS Message Center—Intelligent management,Korean Food Recipes - 10k Recipes

Total creative ads during the time period : 8,609

Duration : 436

Popularity : 1,342,141

Check ASO Keywords of NovelToon - Read and Tell Stories

2. NovelToon - Read and Tell Stories’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors' ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser NovelToon - Read and Tell Stories in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of NovelToon - Read and Tell Stories in the recent period. As of 2021-03-15, among the NovelToon - Read and Tell Stories‘s ad creative, the Html category's proportion is 0.0%, Video category's proportion is 0.0%, Playable Ads category's proportion is 0.0%, Image category's proportion is 100.0%, Carousel category's proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor's advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2021-03-15, NovelToon - Read and Tell Stories's the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook's proportion is 33.6%,

Instagram's proportion is 23.11%,

Messenger's proportion is 23.09%,

Audience Network's proportion is 20.21%,

's proportion is .

In the date of 2021-03-15, NovelToon - Read and Tell Stories‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 25.34%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of NovelToon - Read and Tell Stories

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of NovelToon - Read and Tell Stories. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of NovelToon - Read and Tell Stories

Ad Details :

Headline :Bảo Bối Của Tổng Tài🙆‍♂🙆‍♀💓

Text :" Bác sĩ, cô ấy không sao chứ? "
" Cô ấy không sao. Nhưng cô ấy vốn thiếu máu, nay lại thêm mất máu. Cần truyền máu cho cô ấy. Nhưng hiện tại trong kho của bệnh viện không còn nhóm máu giống cô ấy nữa "
" Cô ấy nhóm máu gì? "
" Là nhóm máu A "
" Bác sĩ, hãy lấy máu của tôi. Tôi cùng nhóm máu với cô ấy "
Vũ Hàn nghe vậy liền đề nghị với bác sĩ hãy lấy máu của anh.
" Được, vậy xin mời anh theo tôi làm xét nghiệm "
Phó Vũ Hàn lo lắng hỏi bác sĩ về tình trạng của Trần Băng. Sau khi biết cô cùng nhóm máu với mình, anh liền lấy máu cho cô.
Ngồi phía bên ngoài đợi, Lâm Mẫn Nhi lo lắng không yên. Thấy vậy, Phong Vĩnh Kỳ ôm lấy eo của cô cọ sát vào người mình, anh nói:
" Em đừng lo, Trần Băng cô ấy sẽ không sao đâu "
" Tôi... tôi có thể mượn vai của anh chút được không? "
" Đương nhiên là được "
Nghe anh nói vậy, cô e ngại nói nhỏ vào tai anh

Top 2 Ad Creative of NovelToon - Read and Tell Stories

Ad Details :

Headline :Bảo Bối Của Tổng Tài🙆‍♂🙆‍♀💓

Text :" Bác sĩ, cô ấy không sao chứ? "
" Cô ấy không sao. Nhưng cô ấy vốn thiếu máu, nay lại thêm mất máu. Cần truyền máu cho cô ấy. Nhưng hiện tại trong kho của bệnh viện không còn nhóm máu giống cô ấy nữa "
" Cô ấy nhóm máu gì? "
" Là nhóm máu A "
" Bác sĩ, hãy lấy máu của tôi. Tôi cùng nhóm máu với cô ấy "
Vũ Hàn nghe vậy liền đề nghị với bác sĩ hãy lấy máu của anh.
" Được, vậy xin mời anh theo tôi làm xét nghiệm "
Phó Vũ Hàn lo lắng hỏi bác sĩ về tình trạng của Trần Băng. Sau khi biết cô cùng nhóm máu với mình, anh liền lấy máu cho cô.
Ngồi phía bên ngoài đợi, Lâm Mẫn Nhi lo lắng không yên. Thấy vậy, Phong Vĩnh Kỳ ôm lấy eo của cô cọ sát vào người mình, anh nói:
" Em đừng lo, Trần Băng cô ấy sẽ không sao đâu "
" Tôi... tôi có thể mượn vai của anh chút được không? "
" Đương nhiên là được "
Nghe anh nói vậy, cô e ngại nói nhỏ vào tai anh

Top 3 Ad Creative of NovelToon - Read and Tell Stories

Ad Details :

Headline :VỢ MƯỚN😊😊Đọc ngàn tiểu thuyết

Text :"Ông định giết con mình à? Ông muốn giết nó thì giết tôi luôn đi!"
Ông quăng quyển tạp chí xuống đất hét to vào mặt bà
"Bà tự xem đi! Xem thằng con trai yêu dấu của bà đã gây ra chuyện gì? Đúng là con hư tại mẹ mà ! Từ nay mặt mũi của tôi phải để ở đâu hả?"
Bà ngơ ngác cầm quyển tạp chí lên xem
"HỨA VĂN THIẾU GIA CỦA TẬP ĐOÀN HỨA THỊ LÀ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH YÊU ĐƯƠNG NHĂN NHÍT VỚI MỘT CHÀNG THANH NIÊN LẠ MẶT"
Bà hốt hoảng khi đọc dòng đầu tiên, nhưng bà cố lấy lại bình tĩnh
"Mấy tờ báo lá cải này mà ông cũng tin sao? Từ trước đến giờ tất cả giới báo chí đều rình rập moi móc thông tin từ gia đình chúng ta chỉ mong tìm được một chút sơ hở mà thêu dệt! Chẳng lẽ ông còn không rõ!"

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 242 242 241
Popularity 999 999 999
Dimensions 1080 x 1080 1080 x 1080 1080 x 1080
Creative Type Image Image Image
Network Facebook Facebook Facebook
Related Ads 1 1 1
Countries Vietnam Vietnam Vietnam
Language Vietnamese Vietnamese Vietnamese

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for NovelToon - Read and Tell Stories in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free NovelToon - Read and Tell Stories's competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools like SocialPeta, Guangdada(Chinese version of SocialPeta), we can improve our ROI, and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to NovelToon - Read and Tell Stories, you can click the app name below to view related reports, or you can find more info in ASOTools.