TEUIDA Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the TEUIDA’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps TEUIDA.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of TEUIDA

App Name : TEUIDA

Logo

TEUIDA-SocialPeta

OS : iOS

Network : Instagram,Google Ads(Admob),Facebook

Developer : TEUIDA Inc,

Publisher : 虫食い漢字クイズ(間違い漢字クイズ・バラバラ漢字クイズも収録!),健身格斗教练-型男必备移动健身教练,葡萄牙语单词汇,四级CET-4英语考试大纲核心进阶词汇含语音频专业版HD,新英语900句生活口语听力

Total creative ads during the time period : 27

Duration : 433

Popularity : 1,431

2. TEUIDA’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser TEUIDA in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of TEUIDA in the recent period. As of 2020-08-11, among the TEUIDA‘s ad creative, the Html category’s proportion is 25.0%, Video category’s proportion is 25.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 25.0%, Carousel category’s proportion is 25.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-08-11, TEUIDA’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Google Ads(Admob)’s proportion is 100.0%,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-08-11, TEUIDA‘s network with the most ads is Google Ads(Admob) and its proportion is 100.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of TEUIDA

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of TEUIDA. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of TEUIDA

Ad Details :

Headline :TEUIDA

Text :Xin nói từ từ " bằng tiếng Hàn là?

Top 2 Ad Creative of TEUIDA

Ad Details :

Headline :Teuida

Text :⭐️"Tiếng Hàn thực sự" được TEUIDA - nơi có 5000 người lựa chọn mỗi ngày cho biết⭐️ ⠀⠀⠀ 💁🏻‍♀️Hỏi giá trong tiếng Hàn là gì? "이거 얼마에요?" [i-geo Eol-ma-e-yo?] ⠀⠀⠀ Nếu bạn muốn biết về nhiều biểu hiện trong tiếng Hàn?😆 Hãy gặp nhau ở Google Play, App Store nhé~ #TEUIDA #hanquoc #tienghan #hoctienghan #noitienghan #app #ungdung #GooglePlay #AppStore #tai #follow #thich #binhluan #giaotiep #sunny

Top 3 Ad Creative of TEUIDA

Ad Details :

Headline :Teuida

Text :Học tiếng Hàn thật ✈️ĐI ĐẾN HÀN QUỐC THẬT SAO✈️ ⠀⠀⠀ Xin chào các bạn. Mình là Sunny của TEUIDA🤗 Hôm nay mình xin báo một tin cực đỉnh!!🤩 Tất cả tập trung nào~!! ⠀⠀⠀ Đó chính là một chuyến du lịch Hàn Quốc 4 ngày 3 đêm dành cho 15 người sử dụng TEUIDA~✈️ WOW!! Đi du lịch Hàn Quốc sao!! Thật là mong đợi quá!!😆 Hướng dẫn viên du lịch chính là mình! Sunny! Đây là cơ hội để có thể gặp mình🙂 Cùng học tiếng Hàn và cùng du lịch Hàn Quốc với TEUIDA! Mong tất cả mọi người tham gia👍🏻💬 ⠀⠀⠀ 🎀Thời gian tham dự: 24.05.2019-31.08🎀 ⠀⠀⠀ 🎁Lợi ích 1 Hà Nội/Hồ Chí Minh<->Incheon 1 vé máy bay khứ hồi ⠀⠀⠀ 🎁Lợi ích 2 4 ngày 3 đêm SỐNG ở Seoul ⠀⠀⠀ 🎁Lợi ích 3 Du lịch Hàn Quôc Hướng dẫn viên ⠀⠀⠀ ✅Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng lên TEUIDA app xem. ⠀⠀⠀ Việc ấn thích và theo dõi của các bạn sẽ trở thành năng lượng lớn cho Sunny❤️ #TEUIDA #hanquoc #tienghan #hoctienghan #noitienghan #app #ungdung #GooglePlay #AppStore #tai #dulichhanquoc #dulich #sukien #khuyenmai #cohoi #follow #thich #binhluan #giaotiep #sunny

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 1 3 2
Popularity 58 55 53
Dimensions 640 x 640 640 x 640 640 x 360
Creative Type Video Video Video
Network Facebook Instagram Instagram
Related Ads 1 1 1
Countries Vietnam Vietnam Vietnam
Language Vietnamese Vietnamese Vietnamese

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for TEUIDA in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Video.

In conclusion: The above is a free TEUIDA’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to TEUIDA, you can click the app name below to view related reports.