The Coffee House Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the The Coffee House's ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps The Coffee House.

Now, I'll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of The Coffee House

App Name : The Coffee House

Logo

The Coffee House-SocialPeta

OS : Android

Network : Facebook,Instagram,Audience Network

Developer : The Coffee House

Publisher : Instagram,Facebook,Text Free: WiFi Calling App ,BeautyPlus - Best Selfie Cam & Easy Photo Editor,SHAREit - Transfer & Share,Alarm Clock Xtreme: Alarm, Reminders, Timer (Free)

Total creative ads during the time period : 421

Duration : 1,065

Popularity : 22,567

Check ASO Keywords of The Coffee House

2. The Coffee House’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors' ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser The Coffee House in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of The Coffee House in the recent period. As of 2021-03-12, among the The Coffee House‘s ad creative, the Html category's proportion is 0.0%, Video category's proportion is 0.0%, Playable Ads category's proportion is 0.0%, Image category's proportion is 100.0%, Carousel category's proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor's advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2021-03-12, The Coffee House's the proportion of networks impressions are placed like this:

Instagram's proportion is 100.0%,

's proportion is ,

's proportion is ,

's proportion is ,

's proportion is .

In the date of 2021-03-12, The Coffee House‘s network with the most ads is Instagram and its proportion is 100.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of The Coffee House

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of The Coffee House. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of The Coffee House

Ad Details :

Headline :Nhập mã💖 NEWYEAR35 💖 - Giảm ngay 35%

Text :Khai tiệc tân niên – Nhà gửi liền quà năm mới
3…2…1 Happy New Year!!

Đóng lại năm cũ, cùng Nhà mở ra một năm mới với thật nhiều hi vọng thôi nào bạn ơi! Nhà góp vui cho bữa tiệc đầu năm của team bạn với ưu đãi GIẢM 35% khi nhập mã NEWYEAR35.

🔸Trà đào cho tiền tài ào ào vào túi.
🔸Cà phê đá cho tình yêu thêm đậm đà.
🔸Bông lan trứng muối cho đời bớt nhạt nhoà.

Còn chần chừ gì nữa, đặt hàng ngay thôi bạn ơi!
------------------------------
(*) Nhanh tay đặt món qua Website hoặc App nhận quà từ Nhà:http://bit.ly/NEWYEAR35an
Hoặc gọi Nhà qua Hotline: 1800.6936.

*Hạn sử dụng ưu đãi: 01/01 - 31/01/2021.
*Ưu đãi giảm 35% cho đơn hàng từ 5 món (Tối đa 59K).
*Ưu đãi áp dụng cho tất cả món nước, bánh và snack (không áp dụng cho bình giữ nhiệt, túi vải, ly sứ, ống hút inox, Topping và các nhóm Combo).
*Ưu đãi có thể kết thúc sớm hơn dự kiến, vì số lượng cực kì có hạn đấy.
*Ưu đãi chỉ áp dụng cho đơn hàng giao hàng tận nơi và không áp dụng song song với chương trình khuyến mãi khác.

#TheCoffeeHouse #deliveryTCH

Top 2 Ad Creative of The Coffee House

Ad Details :

Headline :Nhập mã💖 NEWYEAR35 💖 - Giảm ngay 35%

Text :Khai tiệc tân niên – Nhà gửi liền quà năm mới
3…2…1 Happy New Year!!

Đóng lại năm cũ, cùng Nhà mở ra một năm mới với thật nhiều hi vọng thôi nào bạn ơi! Nhà góp vui cho bữa tiệc đầu năm của team bạn với ưu đãi GIẢM 35% khi nhập mã NEWYEAR35.

🔸Trà đào cho tiền tài ào ào vào túi.
🔸Cà phê đá cho tình yêu thêm đậm đà.
🔸Bông lan trứng muối cho đời bớt nhạt nhoà.

Còn chần chừ gì nữa, đặt hàng ngay thôi bạn ơi!
------------------------------
(*) Nhanh tay đặt món qua Website hoặc App nhận quà từ Nhà:http://bit.ly/NEWYEAR35an
Hoặc gọi Nhà qua Hotline: 1800.6936.

*Hạn sử dụng ưu đãi: 01/01 - 31/01/2021.
*Ưu đãi giảm 35% cho đơn hàng từ 5 món (Tối đa 59K).
*Ưu đãi áp dụng cho tất cả món nước, bánh và snack (không áp dụng cho bình giữ nhiệt, túi vải, ly sứ, ống hút inox, Topping và các nhóm Combo).
*Ưu đãi có thể kết thúc sớm hơn dự kiến, vì số lượng cực kì có hạn đấy.
*Ưu đãi chỉ áp dụng cho đơn hàng giao hàng tận nơi và không áp dụng song song với chương trình khuyến mãi khác.

#TheCoffeeHouse #deliveryTCH

Top 3 Ad Creative of The Coffee House

Ad Details :

Headline :Nhập mã💖 NEWYEAR35 💖 - Giảm ngay 35%

Text :Khai tiệc tân niên – Nhà gửi liền quà năm mới
3…2…1 Happy New Year!!

Đóng lại năm cũ, cùng Nhà mở ra một năm mới với thật nhiều hi vọng thôi nào bạn ơi! Nhà góp vui cho bữa tiệc đầu năm của team bạn với ưu đãi GIẢM 35% khi nhập mã NEWYEAR35.

🔸Trà đào cho tiền tài ào ào vào túi.
🔸Cà phê đá cho tình yêu thêm đậm đà.
🔸Bông lan trứng muối cho đời bớt nhạt nhoà.

Còn chần chừ gì nữa, đặt hàng ngay thôi bạn ơi!
------------------------------
(*) Nhanh tay đặt món qua Website hoặc App nhận quà từ Nhà:http://bit.ly/NEWYEAR35an
Hoặc gọi Nhà qua Hotline: 1800.6936.

*Hạn sử dụng ưu đãi: 01/01 - 31/01/2021.
*Ưu đãi giảm 35% cho đơn hàng từ 5 món (Tối đa 59K).
*Ưu đãi áp dụng cho tất cả món nước, bánh và snack (không áp dụng cho bình giữ nhiệt, túi vải, ly sứ, ống hút inox, Topping và các nhóm Combo).
*Ưu đãi có thể kết thúc sớm hơn dự kiến, vì số lượng cực kì có hạn đấy.
*Ưu đãi chỉ áp dụng cho đơn hàng giao hàng tận nơi và không áp dụng song song với chương trình khuyến mãi khác.

#TheCoffeeHouse #deliveryTCH

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 28 28 28
Popularity 134 134 134
Dimensions 426 x 426 426 x 426 426 x 426
Creative Type Video Video Video
Network Messenger Audience Network Instagram
Related Ads 1 1 1
Countries Vietnam Vietnam Vietnam
Language Vietnamese Vietnamese Vietnamese

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for The Coffee House in recent advertising is Messenger, and the main creative type is Video.

In conclusion: The above is a free The Coffee House's competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools like SocialPeta, Guangdada(Chinese version of SocialPeta), we can improve our ROI, and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to The Coffee House, you can click the app name below to view related reports, or you can find more info in ASOTools.