The Coffee House Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the The Coffee House’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps The Coffee House.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of The Coffee House

App Name : The Coffee House

Logo

The Coffee House-SocialPeta

OS : iOS

Network : Facebook,Instagram,Messenger

Developer : VN COFFEE TEA SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Publisher : TopBuzz: Notícias,Vídeos, GIFs,天气 中华 XL PRO

Total creative ads during the time period : 204

Duration : 877

Popularity : 11,411

2. The Coffee House’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser The Coffee House in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of The Coffee House in the recent period. As of 2020-09-06, among the The Coffee House‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 0.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 66.67%, Carousel category’s proportion is 33.33%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-06, The Coffee House’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 55.28%,

Audience Network’s proportion is 14.91%,

Instagram’s proportion is 14.91%,

Messenger’s proportion is 14.91%,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-06, The Coffee House‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 50.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of The Coffee House

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of The Coffee House. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of The Coffee House

Ad Details :

Headline :Nhập mã ❤️NHOM4T7❤️ cùng ưu đãi 20%

Text :

Top 2 Ad Creative of The Coffee House

Ad Details :

Headline :Nhập mã ❤️NHOM4T7❤️ cùng ưu đãi 20%

Text :

Top 3 Ad Creative of The Coffee House

Ad Details :

Headline :Nhập mã ❤️NHOM4T7❤️ cùng ưu đãi 20%

Text :THÁNG 7, “ORDER” HẾT SẢY NHÀ MỜI NGAY 20% Cà phê, trà đào, trà sữa lẫn bánh ngon thơm lừng đều đã sẵn sàng để chiêu đãi bạn suốt tháng 7 rực rỡ rồi đấy. Bất cứ khi nào thèm món Nhà, cứ mở app nhập mã NHOM4T7 - Nhà mời ngay ưu đãi 20% liền nhé! Chốt đơn...chốt đơn ngay và luôn thôi team mình ơi, shipper Nhà đã đứng đây từ chiều, để giao thiệt nhiều món ngon đến bạn rồi đấy. Bạn có thể gọi món dễ dàng bằng 2 cách: - App The Coffee House: tch.page.link/download. - Website: https://order.thecoffeehouse.com/order *Ưu đãi áp dụng từ ngày 03/07 - 31/07. *Ưu đãi áp dụng cho các bánh, nước và snack (không áp dụng cho ly sứ, ly nhựa, tumbler, ống hút inox, quai vải, túi vải, cà phê gói). *Ưu đãi áp dụng cho giao hàng tận nơi. *Ưu đãi không áp dụng song song với chương trình khuyến mãi khác. #deliveryTCH #TheCoffeeHouse

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 24 24 26
Popularity 123 121 120
Dimensions 426 x 426 426 x 426 426 x 426
Creative Type Video Video Video
Network Instagram Messenger Facebook
Related Ads 1 1 1
Countries Vietnam Vietnam Vietnam
Language Vietnamese Vietnamese Vietnamese

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for The Coffee House in recent advertising is Instagram, and the main creative type is Video.

In conclusion: The above is a free The Coffee House’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to The Coffee House, you can click the app name below to view related reports.