[Download] SocialPeta đã phát hành báo cáo về ngành công nghiệp ứng dụng di động trong nửa đầu năm 2022

[Download] SocialPeta đã phát hành báo cáo về ngành công nghiệp ứng dụng di động trong nửa đầu năm 2022

Sau bản báo cáo về game di động trong nửa đầu năm 2022, SocialPeta tiếp tục phát hành báo cáo về ứng dụng di động (không tính game). Theo dữ liệu, năm 2022 đã chứng kiến các xu hướng trên thị trường ứng dụng di động (không tính game) như:

• Trung bình quảng cáo được phát hành trên Android nhiều hơn 171 so với trên iOS;
• Khu vực châu Âu và châu Mỹ chứng kiến sự sụt giảm về số lượng các nhà quảng cáo;
• Các ứng dụng cho mạng xã hội Metaverse ngày càng phổ biến;
• Truyền thông trực tuyến có nhiều cơ hội hơn;
• Ứng dụng toàn cầu hóa sẽ có nhiều cơ hội hơn trên thị trường T3;

Nhấp vào nút download bên trên để tìm hiểu thêm thông tin về thị trường ứng dụng di động, dữ liệu quảng cáo, phân tích chi phí quảng cáo và các xu hướng tạo quảng cáo. Từ đó giúp sản phẩm của bạn tiếp tục phát triển và chiếm lĩnh thị trường trong mội trường cạnh tranh.