CRMVIET Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the CRMVIET's ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps CRMVIET.

Now, I'll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of CRMVIET

App Name : CRMVIET

Logo

CRMVIET-SocialPeta

OS : Android

Network : Facebook,Messenger,Audience Network

Developer : CrmViet

Publisher : Facebook,Instagram,YouCam Nails - Manicure Salon for Custom Nail Art

Total creative ads during the time period : 62

Duration : 647

Popularity : 6,769

Check ASO Keywords of CRMVIET

2. CRMVIET’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors' ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser CRMVIET in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of CRMVIET in the recent period. As of 2021-04-23, among the CRMVIET‘s ad creative, the Html category's proportion is 0.0%, Video category's proportion is 0.0%, Playable Ads category's proportion is 0.0%, Image category's proportion is 100.0%, Carousel category's proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor's advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2021-04-23, CRMVIET's the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook's proportion is 50.0%,

Messenger's proportion is 50.0%,

's proportion is ,

's proportion is ,

's proportion is .

In the date of 2021-04-23, CRMVIET‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 50.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of CRMVIET

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of CRMVIET. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of CRMVIET

Ad Details :

Headline :Quản lý khách hàng khó, đã có CRMVIET

Text :QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG KHÓ, ĐÃ CÓ #CRM
----
Nhớ ngày trước, tôi và nhân viên quản lý khách hàng trên excel: từ thông tin khách hàng, nhật ký giao dịch, đặc điểm khách hàng, cho đến báo cáo. Thậm chí cả việc chia sẻ, tương tác giữa các phòng ban liên quan. Nhưng gặp không ít VẤN ĐỀ:

🚫 Đầu tiên: Tôi không nắm bắt được có bao nhiêu khách hàng và ở tình trạng nào khi dữ liệu phân tán ở mỗi nhân viên. Và đau lòng nhất là khi nhân viên nghỉ việc thường kéo theo một số lượng khách hàng không hề nhỏ nhân viên này quản lý

🚫 Vấn đề thứ 2: Gặp rất nhiều khó khăn khăn trong việc theo dõi đánh giá mức độ hiệu quả của nhân viên, nhân viên của mình nay đi đâu, gặp ai, kết quả như thế nào. Có chăng cũng chỉ là các báo cáo sơ sài của nhân viên: báo cáo công việc bằng miệng, bằng email; đỡ hơn thì bằng file Excel.

🚫 Vấn đề thứ 3: Tôi nhớ đã từng phải giải quyết vấn đề của 2 nhân viên khi trùng khách, may thay việc tranh chấp khách chỉ diễn ra trong nội bộ công ty nên còn dễ giải quyết, chứ khi đã liên quan đến khách hàng: báo giá, hợp đồng,... dẫn đến mất khách, mất uy tín thương hiệu của công ty

🚫 Vấn đề thứ 4: Nhân viên thường bỏ quên việc chăm sóc khách hàng tiềm năng khi lượng data ngày càng nhiều, và gặp nhiều khó khăn trong việc khai thác khách hàng để bán hàng

🚫 Vấn đề thứ 5: Đến cuối tháng, tôi và nhân viên lại tất bật làm báo cáo, mất rất nhiều thời gian

6 tháng trở lại đây tôi quyết định chuyển qua sử dụng phần mềm #CRM để quản lý khách hàng:

☑ Tất cả khách hàng được tập trung tại một nơi giúp tôi nắm bắt được toàn bộ thông tin khách hàng, có cái nhìn tổng quan về dữ liệu. Nhân viên nghỉ khách hàng vẫn còn trên CRM, công việc còn lại là transfer (chuyển chủ sở hữu) cho nhân viên khác

☑ Đánh giá được nhân viên theo thời gian thực: công việc, doanh số, cơ hội bán hàng,... chứ không còn phải chờ đến cuối tháng tổng hợp báo cáo

☑ Không còn tình trạng bỏ sót hay lãng quên khách hàng, việc bán hàng, ross-sales (bán hàng chéo), up-sales (bán hàng gia tăng giá trị) trở nên dễ dàng hơn

☑ Điều tôi thích nhất ở phần mềm là Hệ thống báo cáo tự động giúp tôi quản lý tốt thời gian, đồng thời kiểm soát, đánh giá chiến lược, nhân viên một cách rõ ràng chứ không theo cảm tính chủ quan như trước.

👉 👉 Anh/chị có thể chủ động TÌM HIỂU $ TRẢI NGHIỆM phần mềm mà công ty tôi sử dụng tại: https://bit.ly/3idzVdQ

Top 2 Ad Creative of CRMVIET

Ad Details :

Headline :Quản lý khách hàng khó, đã có CRMVIET

Text :QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG KHÓ, ĐÃ CÓ #CRM
----
Nhớ ngày trước, tôi và nhân viên quản lý khách hàng trên excel: từ thông tin khách hàng, nhật ký giao dịch, đặc điểm khách hàng, cho đến báo cáo. Thậm chí cả việc chia sẻ, tương tác giữa các phòng ban liên quan. Nhưng gặp không ít VẤN ĐỀ:

🚫 Đầu tiên: Tôi không nắm bắt được có bao nhiêu khách hàng và ở tình trạng nào khi dữ liệu phân tán ở mỗi nhân viên. Và đau lòng nhất là khi nhân viên nghỉ việc thường kéo theo một số lượng khách hàng không hề nhỏ nhân viên này quản lý

🚫 Vấn đề thứ 2: Gặp rất nhiều khó khăn khăn trong việc theo dõi đánh giá mức độ hiệu quả của nhân viên, nhân viên của mình nay đi đâu, gặp ai, kết quả như thế nào. Có chăng cũng chỉ là các báo cáo sơ sài của nhân viên: báo cáo công việc bằng miệng, bằng email; đỡ hơn thì bằng file Excel.

🚫 Vấn đề thứ 3: Tôi nhớ đã từng phải giải quyết vấn đề của 2 nhân viên khi trùng khách, may thay việc tranh chấp khách chỉ diễn ra trong nội bộ công ty nên còn dễ giải quyết, chứ khi đã liên quan đến khách hàng: báo giá, hợp đồng,... dẫn đến mất khách, mất uy tín thương hiệu của công ty

🚫 Vấn đề thứ 4: Nhân viên thường bỏ quên việc chăm sóc khách hàng tiềm năng khi lượng data ngày càng nhiều, và gặp nhiều khó khăn trong việc khai thác khách hàng để bán hàng

🚫 Vấn đề thứ 5: Đến cuối tháng, tôi và nhân viên lại tất bật làm báo cáo, mất rất nhiều thời gian

6 tháng trở lại đây tôi quyết định chuyển qua sử dụng phần mềm #CRM để quản lý khách hàng:

☑ Tất cả khách hàng được tập trung tại một nơi giúp tôi nắm bắt được toàn bộ thông tin khách hàng, có cái nhìn tổng quan về dữ liệu. Nhân viên nghỉ khách hàng vẫn còn trên CRM, công việc còn lại là transfer (chuyển chủ sở hữu) cho nhân viên khác

☑ Đánh giá được nhân viên theo thời gian thực: công việc, doanh số, cơ hội bán hàng,... chứ không còn phải chờ đến cuối tháng tổng hợp báo cáo

☑ Không còn tình trạng bỏ sót hay lãng quên khách hàng, việc bán hàng, ross-sales (bán hàng chéo), up-sales (bán hàng gia tăng giá trị) trở nên dễ dàng hơn

☑ Điều tôi thích nhất ở phần mềm là Hệ thống báo cáo tự động giúp tôi quản lý tốt thời gian, đồng thời kiểm soát, đánh giá chiến lược, nhân viên một cách rõ ràng chứ không theo cảm tính chủ quan như trước.

👉 👉 Anh/chị có thể chủ động TÌM HIỂU $ TRẢI NGHIỆM phần mềm mà công ty tôi sử dụng tại: https://bit.ly/3idzVdQ

Top 3 Ad Creative of CRMVIET

Ad Details :

Headline :Quản lý khách hàng khó, đã có CRMVIET

Text :QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG KHÓ, ĐÃ CÓ #CRM
----
Nhớ ngày trước, tôi và nhân viên quản lý khách hàng trên excel: từ thông tin khách hàng, nhật ký giao dịch, đặc điểm khách hàng, cho đến báo cáo. Thậm chí cả việc chia sẻ, tương tác giữa các phòng ban liên quan. Nhưng gặp không ít VẤN ĐỀ:

🚫 Đầu tiên: Tôi không nắm bắt được có bao nhiêu khách hàng và ở tình trạng nào khi dữ liệu phân tán ở mỗi nhân viên. Và đau lòng nhất là khi nhân viên nghỉ việc thường kéo theo một số lượng khách hàng không hề nhỏ nhân viên này quản lý

🚫 Vấn đề thứ 2: Gặp rất nhiều khó khăn khăn trong việc theo dõi đánh giá mức độ hiệu quả của nhân viên, nhân viên của mình nay đi đâu, gặp ai, kết quả như thế nào. Có chăng cũng chỉ là các báo cáo sơ sài của nhân viên: báo cáo công việc bằng miệng, bằng email; đỡ hơn thì bằng file Excel.

🚫 Vấn đề thứ 3: Tôi nhớ đã từng phải giải quyết vấn đề của 2 nhân viên khi trùng khách, may thay việc tranh chấp khách chỉ diễn ra trong nội bộ công ty nên còn dễ giải quyết, chứ khi đã liên quan đến khách hàng: báo giá, hợp đồng,... dẫn đến mất khách, mất uy tín thương hiệu của công ty

🚫 Vấn đề thứ 4: Nhân viên thường bỏ quên việc chăm sóc khách hàng tiềm năng khi lượng data ngày càng nhiều, và gặp nhiều khó khăn trong việc khai thác khách hàng để bán hàng

🚫 Vấn đề thứ 5: Đến cuối tháng, tôi và nhân viên lại tất bật làm báo cáo, mất rất nhiều thời gian

6 tháng trở lại đây tôi quyết định chuyển qua sử dụng phần mềm #CRM để quản lý khách hàng:

☑ Tất cả khách hàng được tập trung tại một nơi giúp tôi nắm bắt được toàn bộ thông tin khách hàng, có cái nhìn tổng quan về dữ liệu. Nhân viên nghỉ khách hàng vẫn còn trên CRM, công việc còn lại là transfer (chuyển chủ sở hữu) cho nhân viên khác

☑ Đánh giá được nhân viên theo thời gian thực: công việc, doanh số, cơ hội bán hàng,... chứ không còn phải chờ đến cuối tháng tổng hợp báo cáo

☑ Không còn tình trạng bỏ sót hay lãng quên khách hàng, việc bán hàng, ross-sales (bán hàng chéo), up-sales (bán hàng gia tăng giá trị) trở nên dễ dàng hơn

☑ Điều tôi thích nhất ở phần mềm là Hệ thống báo cáo tự động giúp tôi quản lý tốt thời gian, đồng thời kiểm soát, đánh giá chiến lược, nhân viên một cách rõ ràng chứ không theo cảm tính chủ quan như trước.

👉 👉 Anh/chị có thể chủ động TÌM HIỂU $ TRẢI NGHIỆM phần mềm mà công ty tôi sử dụng tại: https://bit.ly/3idzVdQ

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 121 118 121
Popularity 568 568 567
Dimensions 600 x 314 600 x 314 600 x 314
Creative Type Image Image Image
Network Messenger Messenger Facebook
Related Ads 2 5 2
Countries Vietnam Vietnam Vietnam
Language Vietnamese Vietnamese Vietnamese

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for CRMVIET in recent advertising is Messenger, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free CRMVIET's competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools like SocialPeta, Guangdada(Chinese version of SocialPeta), we can improve our ROI, and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to CRMVIET, you can click the app name below to view related reports, or you can find more info in ASOTools.