Kristeligt Dagblad Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the Kristeligt Dagblad’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps Kristeligt Dagblad.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of Kristeligt Dagblad

App Name : Kristeligt Dagblad

Logo

Kristeligt Dagblad-SocialPeta

OS : Android

Network : Facebook,Instagram

Developer : Kristeligt Dagblad A/S

Publisher :

Total creative ads during the time period : 23

Duration : 511

Popularity : 18,518

2. Kristeligt Dagblad’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser Kristeligt Dagblad in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of Kristeligt Dagblad in the recent period. As of 2020-09-07, among the Kristeligt Dagblad‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 0.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 100.0%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-07, Kristeligt Dagblad’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Instagram’s proportion is 100.0%,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-07, Kristeligt Dagblad‘s network with the most ads is Instagram and its proportion is 100.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of Kristeligt Dagblad

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of Kristeligt Dagblad. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of Kristeligt Dagblad

Ad Details :

Headline :Landbrugets førstekvinde: Det er en bunden opgave at løse klimaproblemet

Text :Hvor landmændene tidligere var kendt for at modsætte sig forandringer, har de senere års ekstreme vejr øget bevidstheden om landbrugets ansvar, siger direktør for Landbrug & Fødevarer

Top 2 Ad Creative of Kristeligt Dagblad

Ad Details :

Headline :Boligøkonom: S-forslag kan afhjælpe opdelte boligområder

Text :Forslag om at sikre flere almene boliger ændrer ikke på, at befolkningen allerede er delt op, siger økonom.

Top 3 Ad Creative of Kristeligt Dagblad

Ad Details :

Headline :Markant færre ældre får hjemmehjælp

Text :De seneste 10 år er der sket et stort fald i andelen af ældre over 65 år, som modtager kommunal hjemmehjælp. Særligt de svageste ældre står alene og uden hjælp, siger forsker

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 295 403 270
Popularity 999 999 999
Dimensions 1200 x 630 1200 x 630 1200 x 630
Creative Type Image Image Image
Network Facebook Facebook Facebook
Related Ads 1 1 1
Countries Denmark Denmark Denmark
Language NA NA NA

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for Kristeligt Dagblad in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free Kristeligt Dagblad’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to Kristeligt Dagblad, you can click the app name below to view related reports.