LOCOBEE Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the LOCOBEE's ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps LOCOBEE.

Now, I'll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of LOCOBEE

App Name : LOCOBEE

Logo

LOCOBEE-SocialPeta

OS : Android

Network : Audience Network,Facebook,Google Ads(Admob)

Developer : LOCOBEE Inc.

Publisher : Instagram,Korean Food Recipes - 10k Recipes,30 Day Fitness Challenge - Workout at Home,BeautyPlus - Best Selfie Cam & Easy Photo Editor,TopBuzz: Notícias,Vídeos, GIFs,Fotor - Photo Editor&Collage,Alarm Clock Xtreme: Alarm, Reminders, Timer (Free),HuffPost - News & Politics

Total creative ads during the time period : 533

Duration : 1,471

Popularity : 85,661

Check ASO Keywords of LOCOBEE

2. LOCOBEE’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors' ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser LOCOBEE in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of LOCOBEE in the recent period. As of 2021-02-21, among the LOCOBEE‘s ad creative, the Html category's proportion is 0.0%, Video category's proportion is 0.0%, Playable Ads category's proportion is 0.0%, Image category's proportion is 100.0%, Carousel category's proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor's advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2021-02-21, LOCOBEE's the proportion of networks impressions are placed like this:

Google Ads(Admob)'s proportion is 100.0%,

's proportion is ,

's proportion is ,

's proportion is ,

's proportion is .

In the date of 2021-02-21, LOCOBEE‘s network with the most ads is Google Ads(Admob) and its proportion is 100.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of LOCOBEE

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of LOCOBEE. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of LOCOBEE

Ad Details :

Headline :LocoBeeHome – Giải pháp tìm nhà ở Nhật cho người Việt|Kênh du lịch LocoBee

Text :Tìm nhà ở Nhật là một việc không hề đơn giản bởi những lí do như rào cản ngôn ngữ, phong tục tập quán... Hơn nữa vì có quá nhiều công ty bất động sản trên thị trường hay vì nhiều nhà yêu cầu cần phải có người bảo lãnh, tiền...

Top 2 Ad Creative of LOCOBEE

Ad Details :

Headline :Những vị khách khiến phục vụ bàn ngạc nhiên quá đỗi|Kênh du lịch LocoBee

Text :Nhìn mà thấy ấm lòng quá đúng không nào? Ai cũng được như những vị khách này thì ho-ru (chạy bàn) không còn là nỗi đáng sợ nữa rồi!

Top 3 Ad Creative of LOCOBEE

Ad Details :

Headline :"Giá như không trở về Nhật…" – câu chuyện đau lòng đằng sau cái chết của người con lai|Kênh du lịch LocoBee

Text :Đây là câu chuyện có thật kể về sự ra đi của cô gái tên là Takahashi Mioko. Cô sinh năm 1989 tại Canada với bố là người Canada và mẹ là người Nhật. Sau khi bố mẹ li hôn, năm 4 tuổi cô đã cùng với mẹ trở về Nhật Bản. Và đây là quyết định mà cho đến tận bây giờ mẹ của cô – bà Takahashi Noriko vẫn vô cùng hối hận.

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 327 194 97
Popularity 999 999 999
Dimensions 640 x 427 640 x 480 640 x 427
Creative Type Image Image Image
Network Facebook Facebook Facebook
Related Ads 1 11 10
Countries Vietnam,Japan Vietnam Vietnam
Language Vietnamese Vietnamese Vietnamese

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for LOCOBEE in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free LOCOBEE's competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools like SocialPeta, Guangdada(Chinese version of SocialPeta), we can improve our ROI, and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to LOCOBEE, you can click the app name below to view related reports, or you can find more info in ASOTools.