MB Bank Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the MB Bank’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps MB Bank.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of MB Bank

App Name : MB Bank

Logo

MB Bank-SocialPeta

OS : Android

Network : Facebook,Audience Network,UnityAds

Developer : MB Bank

Publisher : Blue Light Filter,Ice Cream Slush Maker - Cooking Game

Total creative ads during the time period : 27

Duration : 652

Popularity : 1,264

2. MB Bank’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser MB Bank in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of MB Bank in the recent period. As of 2020-09-07, among the MB Bank‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 0.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 0.0%, Carousel category’s proportion is 100.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-07, MB Bank’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 100.0%,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-07, MB Bank‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 100.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of MB Bank

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of MB Bank. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of MB Bank

Ad Details :

Headline :Tải app MBBank và chọn số tài khoản Tứ Quý miễn phí

Text : Đăng ký là có quà Nhận ngay số tài khoản MB sang xịn Tứ quý (9999,8888,...) miễn phí khi đăng ký qua app MBBank MB mở kho số tài khoản đẹp với ưu đãi lớn chưa từng có - Chọn miễn phí 9.999 số tài khoản Tứ Quý (9999,8888,7777,6666,...) mang tới thời vận giàu sang, phú quý tài lộc cho chủ tài khoản Còn chần chừ gì nữa, hãy tải ngay app MB Bank và nhận ngay ưu đãi cực kì hấp dẫn trọn đời khi đăng ký tài khoản Tứ Quý MIỄN PHÍ của ngân hàng Quân đội MB ⭐ Miễn phí chuyển khoản liên ngân hàng và phí các giao dịch trên app MBBank ⭐ Miễn phí rút tiền tại cây ATM của ngân hàng qua app MBBank ⭐ Vay tín chấp siêu nhanh trên app MBBank ⭐ Family Banking - Kết nối tài chính gia đình trên app MBBank Lưu ý: ♦️ Chương trình sẽ kết thúc ngay sau khi MB hết tài khoản Tứ Quý tại kho tài khoản số đẹp tri ân. ♦️ Khách hàng đã có tài khoản MB vẫn có thể tham gia chương trình bằng cách ra quầy giao dịch tại chi nhánh gần nhất. ♦️ Sau khi đăng ký tài khoản số đẹp Tứ Quý trên app MBBank, quý khách vui lòng đến điểm giao dịch Ngân hàng Quân đội MB gần nhất trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm đăng ký để xác minh quyền sở hữu tài khoản số đẹp (Link tra cứu địa chỉ phòng giao dịch:https://mbbank.com.vn/maps/) #Taikhoansodep #Tuquy #MBBank

Top 2 Ad Creative of MB Bank

Ad Details :

Headline :Tải app MBBank và chọn số tài khoản Tứ Quý miễn phí

Text :🎁 Đăng ký là có quà 🎁 Nhận ngay số tài khoản MB sang xịn Tứ quý (9999,8888,...) miễn phí khi đăng ký qua app MBBank 💸💸 💵💵 MB mở kho số tài khoản đẹp với ưu đãi lớn chưa từng có - Chọn miễn phí 9.999 số tài khoản Tứ Quý (9999,8888,7777,6666,...) mang tới thời vận giàu sang, phú quý tài lộc cho chủ tài khoản 💰💰 🔥 Còn chần chừ gì nữa, hãy tải ngay app MB Bank và nhận ngay ưu đãi cực kì hấp dẫn trọn đời khi đăng ký tài khoản Tứ Quý MIỄN PHÍ của ngân hàng Quân đội MB 🔥 ⭐ Miễn phí chuyển khoản liên ngân hàng và phí các giao dịch trên app MBBank ⭐ Miễn phí rút tiền tại cây ATM của ngân hàng qua app MBBank ⭐ Vay tín chấp siêu nhanh trên app MBBank ⭐ Family Banking - Kết nối tài chính gia đình trên app MBBank 🔈 Lưu ý: ♦️ Chương trình sẽ kết thúc ngay sau khi MB hết tài khoản Tứ Quý tại kho tài khoản số đẹp tri ân. ♦️ Khách hàng đã có tài khoản MB vẫn có thể tham gia chương trình bằng cách ra quầy giao dịch tại chi nhánh gần nhất. ♦️ Sau khi đăng ký tài khoản số đẹp Tứ Quý trên app MBBank, quý khách vui lòng đến điểm giao dịch Ngân hàng Quân đội MB gần nhất trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm đăng ký để xác minh quyền sở hữu tài khoản số đẹp (Link tra cứu địa chỉ phòng giao dịch:https://mbbank.com.vn/maps/) #Taikhoansodep #Tuquy #MBBank

Top 3 Ad Creative of MB Bank

Ad Details :

Headline :Tải app MBBank và chọn số tài khoản Tứ Quý miễn phí

Text :🎁 Đăng ký là có quà 🎁 Nhận ngay số tài khoản MB sang xịn Tứ quý (9999,8888,...) miễn phí khi đăng ký qua app MBBank 💸💸 💵💵 MB mở kho số tài khoản đẹp với ưu đãi lớn chưa từng có - Chọn miễn phí 9.999 số tài khoản Tứ Quý (9999,8888,7777,6666,...) mang tới thời vận giàu sang, phú quý tài lộc cho chủ tài khoản 💰💰 🔥 Còn chần chừ gì nữa, hãy tải ngay app MB Bank và nhận ngay ưu đãi cực kì hấp dẫn trọn đời khi đăng ký tài khoản Tứ Quý MIỄN PHÍ của ngân hàng Quân đội MB 🔥 ⭐ Miễn phí chuyển khoản liên ngân hàng và phí các giao dịch trên app MBBank ⭐ Miễn phí rút tiền tại cây ATM của ngân hàng qua app MBBank ⭐ Vay tín chấp siêu nhanh trên app MBBank ⭐ Family Banking - Kết nối tài chính gia đình trên app MBBank 🔈 Lưu ý: ♦️ Chương trình sẽ kết thúc ngay sau khi MB hết tài khoản Tứ Quý tại kho tài khoản số đẹp tri ân. ♦️ Khách hàng đã có tài khoản MB vẫn có thể tham gia chương trình bằng cách ra quầy giao dịch tại chi nhánh gần nhất. ♦️ Sau khi đăng ký tài khoản số đẹp Tứ Quý trên app MBBank, quý khách vui lòng đến điểm giao dịch Ngân hàng Quân đội MB gần nhất trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm đăng ký để xác minh quyền sở hữu tài khoản số đẹp (Link tra cứu địa chỉ phòng giao dịch:https://mbbank.com.vn/maps/) #Taikhoansodep #Tuquy #MBBank

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 30 29 8
Popularity 137 92 76
Dimensions 720 x 720 720 x 720 720 x 720
Creative Type Image Image Image
Network Facebook Facebook Facebook
Related Ads 1 2 1
Countries Vietnam Vietnam Vietnam
Language Vietnamese Vietnamese Vietnamese

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for MB Bank in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free MB Bank’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to MB Bank, you can click the app name below to view related reports.