[Download] Báo cáo Quảng cáo Game mobile khu vực Đông Nam Á

[Download] Báo cáo Quảng cáo Game mobile khu vực Đông Nam Á

SocialPeta và Tập đoàn kinh tế kỹ thuật số Malaysia (MDEC) đã cùng nhau phát hành bản báo cáo Quảng cáo Game di động tại Thị trường Đông Nam Á trong khoảng thời gian từ tháng 1 – tháng 9/2021. Bản báo cáo này nhằm mục đích giúp nhiều nhà phát hành game di động, nhà quảng cáo và những người trong ngành liên quan hiểu rõ hơn về ngành công nghiệp game di động tại Đông Nam á

Bạn sẽ học được gì:
• Tổng quan về thị trường ứng dụng di động tại Đông Nam Á
• Đánh giá thị trường ứng dụng tại Đông Nam Á
• Phân tích các kênh phân phối quảng cáo phổ biến ở Đông Nam Á
• Thông tin chi tiết về quảng cáo ở các nước trong Đông Nam Á
• Nghiên cứu các ý tưởng quảng cáo nổi bật.